logo-carchitekti

ÚPRAVA KOSTELA NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE V DOBŘÍŠI
DOBŘÍŠ
2012

Užitná plocha: 450 m²

Základní myšlenka úprav vnitřních prostor kostela vychází ze snahy o navýšení jeho kapacity a vyjádření současného významu oltáře. Návrh posouvá presbytář více do středu. Tím vzniká plocha umožňující rozšíření míst pro sezení a zároveň se zlepšuje propojení s profánním prostorem. Současný význam oltáře jako středu společenství – stolu, kolem kterého se rodina schází, je zdůrazněn. Oltář je obklopen lavicemi ze dvou stran. Vstup do nové části profánního prostoru je navržen přes oratoř. To, že se vchází do kostela dvěma vstupy, je možné chápat jako symbol otevřenosti místní farnosti.

obrázek 801 projektu ÚPRAVA KOSTELA NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE V DOBŘÍŠI<br />
DOBŘÍŠ<br />
2012obrázek 802 projektu ÚPRAVA KOSTELA NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE V DOBŘÍŠI<br />
DOBŘÍŠ<br />
2012obrázek 803 projektu ÚPRAVA KOSTELA NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE V DOBŘÍŠI<br />
DOBŘÍŠ<br />
2012obrázek 804 projektu ÚPRAVA KOSTELA NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE V DOBŘÍŠI<br />
DOBŘÍŠ<br />
2012obrázek 805 projektu ÚPRAVA KOSTELA NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE V DOBŘÍŠI<br />
DOBŘÍŠ<br />
2012obrázek 806 projektu ÚPRAVA KOSTELA NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE V DOBŘÍŠI<br />
DOBŘÍŠ<br />
2012obrázek 807 projektu ÚPRAVA KOSTELA NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE V DOBŘÍŠI<br />
DOBŘÍŠ<br />
2012obrázek 808 projektu ÚPRAVA KOSTELA NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE V DOBŘÍŠI<br />
DOBŘÍŠ<br />
2012
Červenka architekti Smíchov Gate, Plzeňská 3217/16, 15000 Praha 5
Mobil 604 442 997
E-mail cervenka@carchitekti.cz